Beden-Zihin Farkındalığı ve Doğaçlama Hareket Üzerine Atölye

“Oluş’un Esinleri”

 
Derya Demiroğlu ile
Beden-Zihin Farkındalığı ve Doğaçlama Hareket Üzerine Atölye
Yoga, nefes, meditasyon, butoh, butoh uzam dansı, çağdaş dans, şiir temellerinden beslenen bu atölye, beden, zihin ve (iç ve dış) alanla ilgili gözlemleme, keşfetme ve farkındalık oluşturma süreçleri sunan bütüncül bir araştırmadır. Beden, zihin ve alan’ı, yine beden-zihin ve doğaçlama hareket olasılıkları üzerinden yeni deneyim ve bakış açılarıyla fark etmek ve keşfetmek için bir araştırma ortamı sağlar.
 
Atölyede, bedenin farklı bölgelerine odaklanarak oluşturulan farkındalıkların, katılımcının akıştaki kendi özgün ritminde, derece derece bütün beden-zihin oluş’una yayılması üzerine pratikler önerilir. Çalışmanın bütünü, beden-zihin- alan araştırmaları bağlamında bireysel ve katılımcının izin verdiği ölçüde dönüştürücü bir deneyimdir. Yine çalışma, bireysel deneyime göre sanatsal bir süreç olarak da yorumlanabilir.
 
Atölye akışı, yoga ve nefes egzersizleri, meditatif hareket; fiziksel, zihinsel (/entelektüel), duyuşsal ve performatif alanlarda farkındalık araştırmaların ve doğaçlama hareket çalışmalarından oluşur.
 
Katılım:
Atölyeye, yogiler, yoginiler, dansçılar, oyuncular, farklı disiplinlerden sanatçılar, beden terapistleri ve beden-zihin-hareket çalışmalarına ilgi duyan herkes katılabilir. Her seviyede fiziksel hareket deneyimine açıktır.
 
Tarih ve Saat : 6 Ocak 2018 / 17:00 – 20:00
Süre: 3 saat
Ücret : 140 TL
 
** Rezervasyon için Om Yoga’yı arayın: 0212 322 28 19
Kontenjanımız kısıtlıdır, lütfen rezervasyon yapınız.
 
** Atölye ile ilgili bilgi ve sorularınız için: www.dderyademiroglu.wixsite.com/deryademiroglu
dderyademiroglu@gmail.com
 
Derya Demiroğlu Hakkında ;
 
Üniversite yıllarında müzik, fotoğraf, dans tiyatrosu, çağdaş dans alanlarında çeşitli sanat çalışmalarında ve performanslarda yer aldı. 2007’den itibaren yoga, beden, performans ve çağdaş dans üzerine yoğun olarak eğitimler aldı. Hareket kalitesi, araştırmaları, öğretileri bu farklı disiplinlerin bir harmanı olarak gelişti ve evrildi.
 
Yeni nesil butoh çalışmak üzere 2015’te Japonya’ya davet edildi ve burada Tetsuro Fukuhara ile butoh uzam dansı çalıştı. Japonya’daki bu süreçte ayrıca Tatsumi Hijikata arşivinde araştırmalar yaptı ve Yoshito Ohno ve farklı butoh dansçılarının atölyelerine katıldı. Butohun yanı sıra, kontak doğaçlama, akro-yoga,skinner releasing, axis syllabus, fasya çalışmaları gibi farklı ekollerde hareket, dans ve beden pratiklerinde bulundu ve bulunmaktadır. Yoga üzerine eğitimleri, vinyasa yoga, yin yoga, hatha yoga ve tao vinyasa üzerine 600 saati geçen çalışmaları içerir. Hareket ve beden çalışmalarında bütüncül bir yaklaşımı tercih eder ve atölye ve derslerini bu farklı disiplinlerin bir harmanı olarak ve katılımcı grubun ihtiyaç, deneyim ve enerjilerini göz önünde bulundurarak tasarlar.
 
Derya, aynı zamanda bir performans sanatçısıdır ve uluslararası bir performans kumpanyası olan ve disiplinlerarası işler üreten Un-Label’ın sanatçılarından biridir (Ayrıntılı bilgi için bakabilirsiniz: http://un-label.eu/en/field/news-en/ ) Dönem dönem kişisel ve uluslararası performans projelerinde yer alır. Kısa şiirler yazar, doğayı, bisiklet meditasyonunu çok sever ve kuş türleri ile ilgilidir.
 
 
“Inspirations of Being”
 
Workshop on Awareness on Body-Mind and Improvisational Movement with Derya Demiroğlu
 
Being nourished by the grounds of breathing, yoga, meditation, butoh, butoh space dance, contemporary dance and poetry, this workshop is a holistic research which presents processes of observing, exploring and creating awareness on body, mind and (inner and outer) space. It provides a research environment for exploring these fields with new senses and experiences through body-mind, and improvisational possibilities in movement.
 
During the workshop, participants are offered practices to develop awarenesses by focusing on different body parts and states of the mind, and to spread these awarenesses to the whole ‘body-mind being’ gradually and with their own pace. In terms of body-mind-space studies and researches, the whole workshop is an individual experience and also a transformational experience for the participant as much as he/she allows. It is also possible to interpret the experience as an artistic process according to individual experience.
 
The flow of workshop includes yoga and breathing exercises, meditative movement work; awareness and improvisational movement research on physical, cognitive/intellectual, affective and performative processes.
 
Attendance:
Workshop is open for yogis, yoginis, dancers, actors and actresses, musicians, all kind of artists, body therapists, and anyone who is interested in mind-body- motion studies. All levels of physical movement experience are welcome.
 
Date/ Hour / Duration :January, 6th, 2018 / 05:00 – 08:00pm / 3 hours
Price: 140 TL
 
** For reservation call Om Yoga : 0212 322 28 19
We have spece for limited number of participants. Make reservation to save your spot.
 
For more information, questions about the workshop: www.dderyademiroglu.wixsite.com/deryademiroglu
dderyademiroglu@gmail.com
 
 
About Derya Demiroğlu
She was involved in music, photography, dance theatre, and contemporary dance fields and took part in performances and works of art during university years. Since 2007, she had trainings based on yoga, body, performance and contemporary dance intensively. Her movement quality, researches and teachings evolved a blend of these different disciplines. For research and practice on the new generation of butoh, she was invited to Japan in 2015, where she
studied on Butoh space dance with Tetsuro Fukuhara. Also she researched in Tatsumi Hijikata archives, attended butoh workshops of Yoshito Ohno. She has practices and in different movement ecoles besides butoh, such as contact improvisation, acro yoga, skinner releasing, axis syllabus and facia studies… Her yoga trainings includes more than 600 hours on vinyasa yoga, yin yoga, hatha yoga, tao vinyasa. She prefers a holistic perspective about physical body works and designs her workshops and classes as a blend of these different disciplines, considering needs, experiences and energy of the participants. She is also a performing artist, one of Un-Label’s (an international and interdiciplinary performing art company) artists (http://un-label.eu/en/field/news-en/ ) and she takes place in personal and international performance projects in terms. She loves nature and cycling meditation (biking) and writes short poems; and she is interested in bird species.

No Replies to "Beden-Zihin Farkındalığı ve Doğaçlama Hareket Üzerine Atölye"

    Leave a reply