HATHA YOGA
HATHA YOGA

Batı’da yoga olarak bilinen sistem aslında Hatha Yoga’dır. Ashtanga, Iyengar ve Bikram Yoga gibi isimler aslında Hatha Yoga’nın birer çeşididir. Batı’da uygulanan biçimiyle Hatha Yoga genellikle fiziksel duruşlar ve nefes tekniklerine ağırlık verir.  Hatha sözcüğü, güneş anlamındaki “ha” ve ay anlamına gelen “tha”nın birleşmesinden oluşur. Buradan da anlaşılabileceği üzerine, Hatha Yoga zıtların birliği üzerine yoğunlaşır. Beden ve zihin birliğini sağlamayı amaçlayan bu sistemde yoga duruşları, nefes teknikleri ve meditasyon uygulamaları yapılır.

Kaynak : YogaRehberi

Hatha Yoga, Raja Yoga’nın bir koludur ve fiziksel duruşlara ve nefes talimlerine ağırlık veren okuludur. Bu okul Yogi Swatmarama tarafından 15. yüzyılda Hindistan‘da başlatılmıştır. Belli başlı kitabı Swami Svatmarama‘nın “Hatha Yoga Pradipika” adlı eseridir.

Ha-Tha Güneş ve Ay anlamına gelir. Birlikte yazıldığında ise “güçlü” anlamını taşır ve vücudu temizlemenin ne büyük bir güç gerektirdigini sembolize eder. Swatmara Hatha yogayı, vücudu uzun meditasyon seanslarına hazırlayıp kuvvetlendirmek amacıyla yapılacak asanalar (duruşlar) ve pranayama‘lar (nefes teknikleri) olarak düşünmüştür.

Batı dünyasında günümüzde uygulanan ve kısaca yoga olarak bilinen fiziksel egsersizler ve stress azaltıcı nefes alıştırmaları Hatha yoga’dan ortaya çıkmıstır ve ruhsal ve fiziksel sağlık amacıyla yapılmaktadır.

Kaynak : http://tr.wikipedia.org/wiki/Hatha_Yoga