Platon’da Yoga ve Ayurveda / Bora Ercan

Felsefe tarihini günümüze kadar etkileyen en önemli isim hiç şüphesiz Platon’dur (İÖ 427-347). Ses benzerliğinden dolayı İslam dünyasında Eflatun olarak bilinen filozof, Sokrates’in öğrencisi ve Aristoteles’in öğretmenidir. Bu bir tür Hint’teki Gurukula sistemidir.
Platon kurduğu okula Akademi adını vermiştir. Bunu da bir aşram gibi düşünebiliriz, nitekim Platon eserlerinin çoğunu diyaloglar halinde yazmıştır. Bu teknik Hindu ve Budacı metinlerde sıklıkla kullanılır. Birçok Upanishad’da bu yöntemle karşılaşılır.

Platon’un sözcük anlamı geniş omuzlu demektir. Gerçek adı Aristokles. Platon adının beden eğitimi dersleri aldığı hocası Ariston tarafından verildiği söylenir. Platon ‘bedeni temizlemek ve daha iyi hissetmek için yapılacak en iyi eylem beden eğitimidir,’ der. Buradaki amaç asanalarla aynıdır.

Platon ‘Bedendeki ögeler hava, toprak, ateş ve sudur,’ diyerek aslında bir tür ayurvedik beden tanımına yaklaşır çünkü hastalıkların tanısını ayurvedadakiyle birebir aynı yapar: Beden öğeleri arasındaki dengesizlik hastalıkların temel nedenidir.

Antik Yunan dünyası İskender’le Indus’a kadar gitmiştir. O dönem, İndus boyunca İskender’in komutanları tarafından kurulan birçok şehir-devleti Yunan dilini ve yönetim biçimini uygularken, inanç olarak Buda inancı başta olmak üzere, Hint ve İran inançlarını kabul etmişlerdir. Özellikle tüccarlar aracılığıyla Doğu-Batı arasındaki alışveriş birçok bilginin ortak olarak kullanılmasını sağladı. Benzerlikler sadece insan düşüncesinin doğal sonucu değil bu etkileşimlerle de gerçekleşmiştir.

Platon, kendisinden önce gelen Pythagorasçılar ve Orfeusçulardan da çok şey almıştır. Yoga’da Susumna Nadi dediğimiz, ana enerji kanalı Yunan dünyasında hiera surinx (kutsal tüp) olarak bilinir. Bu ana kanalın her iki yanında İda ve Pingala Nadi’lerin benzeri olarak iki kanaldan da söz edilir, Platon bunun nedenini bedenin iki tarafının olmasına bağlar.

Platon, özellikle Timaios adlı eserinde, damarları ayrıntılarıyla anlatır. enerji kanalı ve noktaları, yani çakra tanımları kundalini tanımlarını andırır. Filozof bu eserde sadece beden üzerine durmaz ruhla beden arasındaki bağları da iyi kurar ki bu da Hatha Yoga’dır. Platon’un şu cümlesi çarpıcıdır: Ruh erdem bakımından bedenden daha üstündür.

Konu, Eylül 2016’da çıkacak olan Buda’dan Pradipika’ya Yoga ‘’de çok daha ayrıntılı bir şekilde incelenecektir.

Bu yazıya oy verin

SİZ DE FİKİLERİNİZİ PAYLAŞABİLİRSİNİZ.