Yoga ve Tantra Temel Nefes Teknikleri – Bora Ercan

Nefesini tanıyan kendini tanır, der yogiler. Nefesini yönlendiren yaşamı yönlendirebilir.

Pranayama, yoganın sekiz basamağından dördüncüsüdür. İçe dönüklüğün başlangıç dışa dönüklüğünse son noktasıdır.
Bu çalışmada yoga ve tantra nefesleri derinlemesine işlenecektir.
Nefes asana ve konsantrasyondan bağımsız olarak ele alınamaz. Böylece nefesin
yoga asanalarında ve meditasyonlarda nasıl en verimli şekilde kullanılacağı uygulamalı olarak çalışılacak. Bunun yanında nefes anatomisi ve fizyolojisi de teorik
olarak açıklanacaktır.
Ayrıca gündelik yaşamda nefesin olumlu etkileri üzerine durulacaktır…

Tarih: 3 Mart 2019

Om ve Hariom Yoga üyeleri için Ücret: 90 TL+KDV

Diğer katılımcılar için: 120TL+Kdv

Yer: Om Yoga Merkezi