YOGA NEDİR ?

Kısa bir tanımla Yoga;

Belli başlı disiplinlerde ve sistemde; zihin, beden, nefes ile yapılan bir çalışmadır.

“Bir araya getirip bağlamak”, “sıkı sıkı tutmak” yuj kökünden türeyen Yoga kelimesi, aynı zamanda meditasyon yöntemini ifade etmek için kullanılıyor.

Yoganın temel unsurlarından olan “asanalar, meditasyon, kriya’lar, nefes çalışmaları”yla, tam da kelime kökenine uygun olarak, ruh-zihin-beden bütünlüğünün sağlanması amaçlanır.

4000 yıl öncesine tarihlenen Yoga’nın bugün iki biçiminden söz edilebilir: Felsefe sistemi olarak “Klasik Yoga” ve meditasyon ile yoga pratiklerini kapsayan, bugün Yoga stüdyolarında da uygulanan “Popüler Yoga”.

OmYoga Beşiktaş’ta yapılan Yoga pratikleriyle; bedenimizi fark edebilmek ve onunla tekrar bağ kurmak, Yoga’da “maymun zihin” olarak adlandırılan, durmak bilmeyen düşünce akışımızı disipline etmek, odaklanmak, fiziksel ve ruhsal gerginliklerimizi atmak amaçlanır. Düzenli yapılan pratikler sayesinde gözle görülür şekilde sağlıklı ve fit bir görünüme sahip olan bedenin yanı sıra iç organlar da sağlıklı çalışmaya başlar.

Yoga yapmaya başlamak, zihinsel, duygusal ve fiziksel olarak bir çeşit “iyileşme, güçlenme, arınma sürecine” girmek demektir.

Kendimizi olduğumuz gibi kabul etmenin, en güzel yollarından biridir.

Temel Kavramlar

Asana: Yoga duruşlarına verilen Sanskrit dilinde isim. Hareketsiz ve rahat duruşa, asana diyebiliriz.

Lotus (Padma): Meditasyon oturuşudur.

Yoga Pratiği: Om Yoga Beşiktaş’ta pratikler 90 dakika sürer. Uzman eşliğinde, yine uzman tarafından hazırlanan akış ile yapılır. Yoga disiplinleri arasında farklılıklar olmakla birlikte her bir pratik genel hatlarıyla; ısınma, dinamik ya da derin pozlar, bedeni rahatlatmaya yönelik pozlar ve derin gevşemeden (Shavasana) oluşur.

Om: En temel mantra. AUM seslerinden oluşur. Yoga pratiklerinin başlangıcında/sonunda OM mantrası (Pranava) söylenebilir.

Mantra: Maneviyatının çok güçlü olduğuna inanılan heceler ve/veya seslerdir.

Namaste: Saygı ile selamlama ifadesidir. Yoga pratiklerinde de başlangıçta ve sonda söylenebilir.

Meditasyon: Zihni dinlendirmek, konsantrasyonu artırmak için uygulanan belli tekniklerdir. Genellikle oturarak, nefese, mum ışığına, gözler kapalı hayal edilen bir imgeye vb. odaklanılarak yapılır.

Nefes: Yoga’da nefes, burundan alınıp burundan verilir. Her bir poz, nefes ile bir Yoga duruşuna (Asana) dönüşür. Meditasyonun temeli de nefestir.

Çakra: Yoga’da ve Asya tıp sistemlerinde, bedende olduğu belirtilen, ana enerji merkezleridir. Kökten itibaren yedi adet çakra, omurga boyunca sıralanır ve taç çakrada son bulur.

Yogini: Yoga yapan kadınlara verilen isim.

Yogi: Yoga yapan erkeklere verilen isim.

Kriya: Beden için bazı temizlik teknikleri (Burun, ağız temizliği vb.).

Shavasana: Yoga pratiğinin sonunda yaklaşık 10 dakika, hareketsiz, sırt üstü uzanılan poz.

Pranayama: Nefes, yaşam enerjisi

HATHA YOGA

 Hatha Yoga, sağlıklı, doğal, normal bir yaşamı öğütler.

 Günümüzde en yaygın uygulanan Yoga tarzı, Hatha Yoga ve onun türevleri olarak karşımıza çıkıyor. Batı’daki çoğu Yoga biçimi, Hatha Yoga olarak sınıflandırılabilir. Bugün uygulanan Ashtanga, Vinyasa gibi ekollerin çıkışı da yine Hatha Yoga…

Hatha kelimesini iki şekilde tercüme edebiliriz:

 • Güç, dayanıklılık
 • Güneş (Ha)-Ay (Tha)

Güneş bedeni, Ay da zihni simgeliyor. Kuralları belirli olan pozlar (asanalar), nefes teknikleri, zihin çalışmaları; ruh, beden, zihin birliğini sağlamayı amaçlıyor.

Zihni bedenle, bedeni zihinle “barıştıran” bir Yoga stili diyebiliriz Hatha Yoga için. Yapılan tüm bu çalışmalar ile kişi aynı zamanda kendini meditasyona hazırlar.

Hatha Yoga’nın Yararlarından Bazıları

 • Sağlam Bir Bağışıklık Sistemi: Yaptığınız pratikler ile kaslarınızı uzatır, iç organlarınızın daha sağlıklı çalışmasını sağlarsınız. Bu da vücutta bağışıklık, savunma ve lenf sıvısı işlevlerini yerine getiren lenf drenajının artmasını sağlar. Sonuç olarak lenf sisteminizin enfeksiyonlarla savaşmasına, kanserli hücreleri yok etmesine ve toksik maddelerin atılmasına yardımcı olur.
 • Rahat Bir Zihin: Yoga, nefes ile vardır. Uyguladığınız her bir pozun içinde, yaptığınız tüm zihin ve nefes çalışmalarında; sadece nefesinize odaklanarak zihninizi rahatlatabilir, zihindeki kargaşayı susturabilirsiniz.
 • Sağlıklı Omurga, Sağlıklı Vücut Sistemleri: Vücudumuzdaki tüm sinirler, omurgadan çıkıp organlarımıza ve vücut sistemlerine ulaşıyor. Katı, sağlıksız bir omurga, sinirlerin tüm bedene ulaştıracağı sinyallerin önünde bir engel… Hatha Yoga ile omurganıza esneklik kazandırır, sağlıklı bir omurgaya kavuşursunuz. Ayrıca uygulanan pozlar ve nefes sayesinde vücuttaki sistemler sağlıklı bir şekilde çalışır. (Sindirim, Dolaşım, Boşaltım, Solunum, Lenf, Üreme, İskelet, Sinir Sistemleri)
 • Güçlü ve Açık Bir Beden: Hatha Yoga bedeninizin esnemesini sağlar, eklemler arasındaki sıkışmaları giderir ve kas sistemini güçlendirir. Her bir pozda (asana), belli bir nefes sayısı süresince kalındığı ve pek çok poz pratik boyunca tekrar edildiği için, bedeniniz esner ve kuvvet kazanır.
 • Dinginleşen İstekler: Hatha Yoga zihni, bedeni, ruhu dengeler, bütünleştirir. Bu da örneğin çok uyumak, çok yemek yemek, çok kahve tüketmek vb. isteklerin dengelenmesini de beraberinde getirir.
ASHTANGA YOGA

Ashtanga Yoga, bir Hatha Yoga metodudur. Ashta “sekiz”, Anga “kol/basamak” anlamına geliyor. Yoga’da 8 basamaklı bir yol vardır ve bu basamakları şunlar oluşturur: Yama (Olumsuzluklardan arınma), Niyama (Olumlu olanları güçlendirme), Asana (Bedensel pozlar), Pranayama (Nefes çalışmaları), Pratyahara (Duyuların denetimi), Dharana (Odaklanma), Dhyana (Meditasyon), Samadhi (Evrenle bütün olma).

Toplam altı seriden oluşan Ashtanga Yoga, Asana ve Pranayama çalışmalarına odaklanır. Asanalar belli ve değişmez bir sıra ile bu altı seride yer alır:

Yoga Chikitsa: Yoga terapi 

 1. Seri

Nadi Shodhana: Sinir sistemi üzerine çalışma 

 1. Seri

Sthira Bhaga:Güçlendirme üzerine çalışma 

 1. Seri (İleri Seviye A)
 2. Seri (İleri Seviye B)
 3. Seri (İleri Seviye C)
 4. Seri (İleri Seviye D)

Güneşe Selam A ve B serisi, 6 temel asanadan oluşan ayakta pozlar, geriye bükülmeler ve kapanış, aynı şekilde yapılır.

Ashtanga Yoga’da da akış sırasında nefes ve hareketin senkronizasyonuna odaklanılır. Pozlar arasında yapılan “akış (Vinyasa)” sayesinde, bedenin ısısı belli bir seviyeye çıkarılır ve bu, pratik boyunca korunur.

Ashtanga Yoga’nın Yararlarından Bazıları

 • İç Organlara Kadar Ulaşan Etki: Ashtanga Yoga’da oluşan ve ders boyu belli bir seviyede kalabilen vücut ısısı sayesinde, sadece yüzeydeki kaslar değil, daha derinlerdeki kaslara ve iç organlara ulaşmak mümkün. Bu da iç organların daha sağlıklı çalışmalarına yardımcı olur.
 • Toksinlerden Arınma: Isınan vücuttan, toksinler ter yoluyla atılır.
 • Bir Yola Giren Zihin: Tekrar ve rutin, zihnin odaklanması için iyi bir araçtır. Değişmeyen serisi ile Ashtanga Yoga, kişinin kendini meditatif bir alanda tutmasına yardımcı olur ve pratik boyunca bu sağlanabilir.
 • Güç ve Esneklik Arasında Kurulan Denge: Ashtanga Yoga bedeni güçlendirir ve yanı sıra belli bir nefes sayısında kalınan pozlar sayesinde bedenin esneklik kazanması sağlanır.
 • Arınan Bir Beden ve Zihin: Sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına yardımcı olan Ashtanga Yoga pratikleri düzenli yapılmaya başladığında bedensel arınmanın yanı sıra zihinsel arınmayı beraberinde getirir.
VİNYASA YOGA

Vinyasa Yoga’da, nefes ile hareketi koordine etmeyi öğrenirsiniz. Bir duruştan diğerine geçmek için, nefes ile hareketin senkronize olması önemlidir ve hareketlilik devam ederken, meditatif alan korunur, zihnin dinginliği sağlanır.

Vinyasa’nın Sanskrit dilinde kelime anlamı, “Bir şeyi özel bir şekilde düzenlemek/yerleştirmek” olarak tercüme edilebilir ve Vinyasa Yoga, “asanaların zekice dizilimi” olarak tanımlanabilir.

Asanalar arasında nefesle senkronize bir geçiş, bir ritim, bir “akış” vardır. Vinyasa Yoga’da, her bir asana sizi, bir sonrakine hazırlar ve asanalar arasında “akış” vardır. Bu akış sadece güneşe selam hareketlerini içermez. Bunlar kişiyi bir pozdan diğerine, olması gerektiği gibi, güvenli bir şekilde taşıyan pozlar da olabilir.

Vinyasa kelimesi ayrıca, bir vinyasa sınıfında belirli bir poz dizisi için de kullanılır: Chaturanga’dan Aşağıya-Yukarı Bakan Köpek’ten Aşağı Bakan Köpek’e.

Bir Vinyasa Yoga dersi basitten karmaşığa, dinamikten statiğe doğru ilerler. Hareket sekansları arasında durmadan, bir pozdan diğerine nefesle birlikte, belli bir ritimde “akış” korunarak sürdürülür. Her bir pozda yaklaşık 3 ile 5 nefes arası kalınır.

Vinyasa Yoga’nın Yararlarından Bazıları

 • Hareketli Beden, Dingin Zihin: Vinyasa Yoga’da Hatha Yoga’da kullanılan nefes disiplini geçerli. Örneğin kolunuzu kaldırdığınız süre boyunca nefes alır ve indirdiğiniz süre boyunca nefes verirsiniz. Akışkan bir yoga sekansında hareketlerle nefesi senkronize etmek/etmeye çalışmak zihnin odaklanmasına, meditatif bir alanda kalmaya yardımcı olur. Özetle, beden pek çok pozdan diğerine geçer, çok hareketlidir ancak zihin tam tersi dingin olmayı öğrenir. Denge ve odaklanma için Vinyasa Yoga iyi bir araçtır.
 • Sağlıklı Çalışan İç Organlar: Vinyasa Yoga sekanslarında kasları esneten ve güçlendiren çalışmalar yapılır. Kasların açık olması, yaptığınız hareketlerin eklemlerinize etki etmesini sağlar ve eklemlerin açık olması iç organlara ulaşmayı mümkün kılar. Vinyasa Yoga, dolaşımı düzenler, sıkışıklıkları giderir.
 • Toksinlerden Arınan Bir Beden: Evet Vinyasa Yoga terletir. Vinyasa, kardiyo için çok eğlenceli bir yoldur ama egzersizden fazlasıdır…
 • Kendini Kabullenme: Vinyasa Yoga kendimize nasıl bakacağımızı bize öğretir. Kendimize karşı sabırlı, şefkatli olabiliyor muyuz? Yoksa yargılayıcı, kendimizle rekabet eden, kendimize karşı acımasız bir eleştirmen miyiz? Vinyasa Yoga derinlerdeki ben’in ortaya çıkması için bize fırsatlar sunar. Kasların içinde şimdiye kadar yaşadığımız her duygunun anısını tutarız: üzüntü, korku, öfke, vb. asanalar aracılığıyla işte bunlar açığa çıkar. Böylece dersler düzenli olarak devam ettikçe bir çeşit temizlenme ve zaman içinde kendini kabullenme gerçekleşmeye başlar.
YİN YOGA

Temellerini geleneksel Çin Meridyen Tıbbı’ndan alan Yin Yoga’da kaslar pasif bırakılarak yoga pozları içinde üç ile beş dakika arası kalınır. Saniyeler, dakikalar geçtikçe pozun etkisi bedendeki tüm katmanlardan süzülerek derin bağ dokuya ulaşır. Bedenin belki de en sert yapısı olan derin bağ doku, bu yumuşak ama oldukça yoğun şifa yöntemi ile tamamen rahatlar, canlanır, adeta şarj olur.

Yin Yoga’nın Yararlarından Bazıları

 Tuttuğumuz, sıkıştırdığımız her ne varsa bırakırız: Kaslarımızı, zihnimizi, düşüncelerimizi… Yin Yoga bedenimizde yaptığımız bir arkeolojik kazı gibidir.

Bırakırız kendimizi pozun içine, bedenimizin matruşka bebekler gibi açılmasına tanıklık ederiz.

Enerjiyi dengeler: Her seviyeye uygun Yin Yoga kişinin kendi kendine yaptığı akupunktur gibidir. Enerji kanallarını uyararak enerjimizi dengeler, bedendeki enerji blokajlarını açar.

Zihni dinginleştirir: Zihnimizi akışa bırakma halini deneyimlememizi sağlar. Bağ dokunun bozulmasını önler, hareket yeteneğimizi arttırır.

* Yin Yoga bilgileri için Çağla Yılmaz’a teşekkür ederiz.

KUNDALİNİ YOGA

Kundalini Yoga, diğer adıyla “Farkındalık Yogası”, yaşına ya da fiziksel becerilerine bakılmaksızın herkes tarafından yapılabilecek basit yoga tekniklerinden oluşur. Kundalini; nefes (pranayama), yoga duruşları (asanalar), çent etme (mantra), ses ve meditasyondan oluşan bir bütündür.

Enerjinizi yükselterek en yüksek bilinç halini deneyimlemenizi amaçlayan Kundalini Yoga sayesinde sağlıklı bir bedene ve dengeli bir zihne sahip olabilirsiniz.

Kundalini Yoga; güçlü ve etkili bir kendini dönüştürme ve kişisel gelişim sistemidir. Sağlamlık ve canlılığı artırmak için sinir sistemini güçlendiren, glandül sistemi dengeleyen sistematik teknikler sayesinde bireysel gelişimi harekete geçirir.

Kundalini Yoga, tüm yoga sistemlerini ve tekniklerini kapsar ve onlardan yararlanır. Her pratikte duruş, nefes, ses ve meditasyon kullanılır.

Pratik sırasında uygulanan meditasyon, zihinsel yoğunlaşmayı artırır, farkındalığı keskinleştirir ve bilinçlilik halini doğrudan deneyimleme imkanı verir, kişiye zihnin ötesine geçmeyi öğretir.

Bu köklü Yoga stili; meridyenler, sinir sisteminin güçlenmesi, salgı bezlerinin dengelenmesinin prensibi ile çalışmanın yanı sıra omurgaya esneklik ve hiza kazandırır. Nefes çalışmaları ve mantralar bilinçdışının eski travmalardan ve bizi sınırlayan inanç sistemimizden arınmasına yardımcı olur.

“Kundalini Yoga potansiyelinizi ve canlılığınızı bulmanız, erdemli davranmanızın yolunu açmak için sizi açık hale getirir. Dışarıdan gelen hiçbir şey yoktur. Bunu anlamaya çalışın. İhtiyacınız olan her şey içinizdedir. Bütünlüğünüzün ambarı sizsiniz.” Yogi Bhajan

Kundalini Yoga’nın Yararlarından Bazıları

 • Sinir sistemini güçlendirir
 • Esnek ve güçlü bir omurga sağlar
 • Enerji seviyesini yükseltir
 • Stresi yok eder
 • Güçlü pranayama çalışmaları sayesinde akciğerlerin kapasitesini genişletir
 • Bağışıklık sistemini güçlendirir
 • Hafızayı güçlendirir
 • Yaratıcılığı destekler
 • Kan dolaşımını artırır
 • Sinir sistemini güçlendirir
 • Doğal yollardan hormon dengesi sağlar
 • Öfke, kızgınlık ve korku gibi duygularla baş etmemizi sağlar
 • Genel olarak tüm bedeni güçlendirir ve dengeler
 • Zihinsel netlik ve konsantrasyon sağlar

* Kundalini Yoga bilgileri için İrem Greenfield’a, teşekkür ederiz.

İLETİŞİM FORMU

Adınız (gerekli)

Epostanız (gerekli)

Konu

İletiniz